Yksityisyydensuoja - Savitaivas.fi

Käytämme asiakkaiden antamia henkilötietoja vain asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakas voi poistaa yhteystietonsa milloin tahansa lähettämällä poistamispyynnön yhteydenotto-lomakkeella. Verkkokaupan sivuilla on käytössä Google-kävijäseurantateknologia asiakaskäyttäytymistietojen keräämiseksi markkinointia ja palvelun optimointia varten. Tietojen avulla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä eikä käyttäjätietoja.

Palvelua koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki 523/1999, 10§ ja 24§)

Rekisterinpitäjä

 • Savitaivas Oy Y-3399178-7

 • Tikkutehtaantie 2
  40800 Vaajakoski
  info@Savitaivas.fi
  044 546 5059
  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Mikko Varvemaa

  Rekisterin nimi

  Sähköiset yhteydenotot -tietokanta, kanta-asiakkaat -rekisteri

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Käsittelyn tarkoituksena on vastaanottaa sekä tarvittaessa tallentaa myöhempää käyttöä varten sähköiset yhteydenotot verkkopalvelusta. Henkilötietojen käsittelyn peruskäyttötarkoituksia ovat verkkokauppatilausten käsittely ja arkistointi, kanta-asiakashallinta sekä muu asiakasyhteydenpitoon liittyvä henkilötietojen käsittely.

  Rekisterin tietosisältö

  Käytössä oleva rekisteriversio sisältää henkilötiedot, jotka on annettu tilaamisen yhteydessä, haku- ja yhteydenottolomakkeissa tai toimitetuissa liitteissä ja kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä. Emme säilytä rekisterissä tarpeettomia tietoja.

  Säännönmukaiset tietolähteet

  Hakijan henkilötiedot perustuvat hakijan itsensä antamiin tietoihin, jotka on annettu tilaamisen yhteydessä, haku- ja yhteydenottolomakkeissa tai toimitetuissa liitteissä ja kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä. Rekisterin tietoja ei päivitetä muista tietolähteistä.

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Emme luovuta mitään henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, vaan niitä käsitellään ainoastaan TeeLeidi Oyn:n myynnissä, tuotannossa sekä hallinnossa.

  Rekisterinsuojauksen periaatteet

  Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Kaikki rekisterin aineisto on suojattu ulkopuolisilta toimijoilta tavanomaisin salasana- ja toimitilarajoituksin.

  Tarkastusoikeus

  Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää henkilöön todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköisesti.

  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramainonta ja -markkinointi. Kieltoilmoitus tulee lähettää henkilöön todennettavasti kohdistettavasti kirjallisesti tai sähköiseti.